Philosophy of geography is an odd-sounding phrase

Joseph May: Philosophy and Geography.

“As the natural extension of his immediate concern with time, man the philosopher has been concerned with history, with the record of man’s ‘progress’ in time. On the other hand, modern man has generally been less concerned with his immediate relations to space; he has tended to take them for granted. As a result, ‘philosophy of geography’ is an odd-sounding phrase, whereas ‘philosophy of history’ is not.”

“A filozófus ember az időhöz való természetes kötődéséből fakadóan mindig is érdekelte a történelem megértése, az ember időbeli “haladásának” követése. Másfelől viszont, a modern embert kevésbé érdekelte a térhez való közvetlen viszonya; ezt inkább magától értetődőnek tekintette. Ennek következménye, hogy a “földrajz filozófiája” egy igencsak furcsán hangzó kifejezés, míg a “történelem filozófiája” nem az.” (18)