Magyarország Globálban: Elfeledett Kapcsolataink Ghánával

PTE Nemzetközi Évszakok – Afrika Napok
Május 16. (hétfő) 17:30 – Tudásközpont Nagyelőadó, Universitas u. 2/A., Pécs, Magyarország

Ghána 1957-ben elsőként vált független szubszaharai afrikai országgá, méghozzá a legígéretesebbek egyikévé. Azonban Európa- és nyugatközpontú történelmi emlékezetünk elfeledtette velünk, hogy nekünk magyaroknak milyen fontos szerepünk is volt Ghána fejlődésében. Vajon hogyan érthetjük meg Magyarország globális történelmét a dekolonizáció és a gyarmati múltú Ghána felől nézve?

Ginelli Zoltán geográfus, globális történész, a Polányi Károly Kutatóközpont és az Óbudai Egyetem Afrika Kutatóintézetének külső munkatársa, illetve a Nagy Ferenc Miniszterelnök Kutatócsoport vezetője (nagyferenc.org). Kurátori munkája a “Transzperiféria Mozgalom: Globális Kelet-Európa és Globális Dél” című művészeti és történeti kiállítás (transperiphery.com), kutatási területe pedig Magyarország kapcsolódása a gyarmatosításhoz, a dekolonizációhoz és a kolonializmusellenes mozgalmakhoz. Ebben a témában egy háromszerzős monográfián dolgozik, amely 2023-ban jelenik meg a Cambridge Egyetemi Kiadónál.

A részvétel díjmentes.

Az előadás magyar nyelvű.

Szervező: PTE Nemzetközi Igazgatóság, Tudásközpont

HUNGARY IN GLOBAL: OUR FORGOTTEN RELATIONS WITH GHANA

PTE International Seasons – Africa Days
16 May (Monday) 5:30 PM (CET) – Knowledge Centre, Keynote Lecture Room, Universitas u. 2/A., Pécs, Hungary

In 1957, Ghana became the first independent country in colonial sub-Saharan Africa, and among the most promising ones. However, our Euro- and Westcentric historical memory made us forget the important role that we Hungarians played in Ghana’s development. How can we understand Hungary’s global history from the perspective of decolonization and the formerly colonial Ghana?

Zoltán Ginelli is a geographer, global historian, member of the Polányi Károly Research Centre, external research fellow at the Africa Research Institute of Óbuda University, and head of the Ferenc Nagy Prime Minister Research Group (nagyferenc.org). He curated the art and history exhibition “Transperiphery Movement: Global Eastern Europe and Global South” (transperiphery.com). His research is in Hungary’s links to colonialism, decolonization and anti-colonial movements. He is working on a co-authored monograph on this subject, to be published by Cambridge University Press in 2023.

Participation is free of charge.

The lecture will be in Hungarian.

Organizer: PTE International Directorate, Knowledge Center