Tovább

Decolonizing the Non-Colonizers? Historicizing Eastern Europe in Global Colonialism

What would it mean to ‘decolonize’ Eastern Europe? We aim to answer by situating Eastern Europe within broader colonial, anti-colonial and decolonial projects, to understand how the region’s historically and geographically shifting relations to coloniality and race inform current political dynamics.

Call for Papers | American Association of Geographers Annual Meeting | Seattle, WA | April 7–11, 2021 | Virtual Session convened by Zoltán Ginelli and Jonathan McCombs

Uncertain Notes from the Semi-periphery

Public and academic discussions have completely ignored the fact that the recent wave of anti-racism and decololonization movements have sparked intensive reactions from Eastern European countries, including Hungary, for the first time. These reactions dominantly focused on Western events but never actually defined decolonialism, nor looked at the global, geographical implications of colonialism. In Hungary, the local relevance of racism and decolonialism has been framed in a rather reductive manner (anti-Semitism, conditions of Romas), and there have been no serious discussions about the country’s specific historical relations to global colonialism, or any criticism of Eurocentric and racist knowledge. The presentation explores these issues and argues for Hungarian relevance to decolonization, and introduces in this context the main concept of a forthcoming exhibition project, The Transperiphery Movement.

Tovább

Amikor Aczél György volt a váci börtön titkos tervezőirodájának raktárosa

Perczel Károly, az 1971-es Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció szellemi atyjának személyes visszaemlékezései alapján állítottam össze egy anyagot a 2016-os kutatásaimból. Hosszan ír arról, hogy hogyan dolgoztattak tervezőként különböző szakembereket a váci fegyházban – afféle saraska teamekben – az újjáépítés és a Rákosi alatti fejlesztések érdekében. Ehhez a csapathoz került Aczél György is.

Tovább

A „klasszikus” szociológia dekolonizálása felé: Max Weber eurocentrikus világtörténetének földrajzi kritikája

Max Weber gazdaságtörténeti és vallásszociológiai elemzéseiben széles körű áttekintést adott arról a nagy kérdésről, hogy miért éppen a „Nyugat” emelkedett ki a világtörténelem során. Az előadás célja egyrészt bemutatni Weber hipotézisének földrajzi állításait, másrészt kritika alá vetni globális összehasonlító elemzéseinek eurocentrikus földrajzi képzeletét, és végül felfedni a korabeli geopolitikai, gyarmatbirodalmi viszonyokba ágyazódó társadalomtudományi tudástermelés diskurzív alapjait és ellentmondásait.

Tovább

Félperifériás gyarmatiság: Magyar rasszpozíciók a globális kolonializmusban

Az előadás egy kutatási programot vázol fel, amely a gyarmatisághoz való magyar(országi) félperifériás viszonyt globális történeti keretben, illetve politikai gazdasági, világrendszer-elemzési és poszt/dekoloniális megközelítésben vizsgálja. A gyarmatosító és gyarmatosított pozíciók közötti félperifériás manőverezés dinamikáját a globális kolonializmusból való komparatív előnyökből részesedés stratégiái határozták meg: felzárkózó lepaktálás a globális gyarmatosító centrummal vagy felforgató szövetségkeresés a globális gyarmati perifériával; lázadó antikoloniális szolidaritás vagy koloniális kisajátítás és öngyarmatosító komprádorság. Az előadás ennek nyomán a magyar félperifériás rasszpozíciók – „frusztrált fehér”, „turáni”, „indián”, „fehér néger” – történelmi-földrajzi mozgatórugóira kérdez rá, hogy a centrumvezérelt narratíváink dekolonizálásával felforgató módon a „nem fehér” (poszt)gyarmati világ felől nézze a magyar történelmünket.

Tovább

Decolonizing the Non-Colonizers? Eastern Europe in Global Colonialism and Semiperipheral Decolonialism

The perhaps much overlooked geographical significance of recent social unrest in the USA related to the Black Lives Matter and various anti-racist and decolonial movements is how quickly they ’scaled up’ globally, sparking sharp debates in Eastern Europe for the first time. This paper aims to unpack Eastern European ‘frustrated whiteness’ through exploring a decolonial approach to this uneasy and contradictory semiperipheral position in global (post)colonialism.

Call for academic solidarity

Currently, I am represented by the Helsinki Committee in a Labor Court trial against the Research Center of the Humanities at the Hungarian Academy of Sciences, because according to the project application the institute was supposed to hire me as an affiliated Assistant Researcher (which is a public servant position), but after registering me at the National Tax Office and signing me in as member of the institution, the director and employer, historian Pál Fodor denied to sign my contract after 1 month delay and agreed-upon work, and then the Principal Investigator kicked me out of the project. The Principal Investigator, Gábor Demeter admitted in public court on 23 January 2020 that he had supplied informal “references” on my “bad” scholarship – without my knowledge – to the director and that someone had “phoned in” to ask that I not be employed at the institution. I never allowed my intellectual contribution to be used without my permission solely for others’ financial gain at the expense of my basic rights and material interests.